Welcome to Từ điển Anh-Việt-Anh đa năng   Click to listen highlighted text! Welcome to Từ điển Anh-Việt-Anh đa năng

Từ Điển Anh-Việt-Anh

Từ Điển Anh-Việt-Anh

English SentencesEnglish WordLoại từTiếng ViệtChủ đềHình ảnh
A palace is a large house for a king or a queenpalacenCung điện là tòa nhà lớn dành cho vua hoặc nữ hoàng#buildings #tòa nhà
A fort is a strong building for defence against enemiesfortnPháo đài là một tòa nhà vững chắc để phòng thủ chống kẻ thù#buildings #tòa nhà
A lighthouse is a tall building with a light at the top to warn and guide ships nearbylighthousenHải đăng là tòa nhà cao có đèn ở trên cùng để cảnh báo và dẫn hướng cho tàu thuyền xung quanh#buildings #tòa nhà
oil rig/oil platformngiàn khoan dầu, giếng dầu#buildings #tòa nhà
"Apple" begins with an "A"an"Apple" bắt đầu bằng kí tự "A"
Click to listen highlighted text!